FileFirst tryfirst

TF_Logo-500x150banner

FileFirst

Interactie met documenten

Digitale dossiers zijn in opmars, momenteel wordt E-mail nog het meest gebruikt voor ‘document sharing’. Organisaties dienen over de meest actuele informatie te kunnen beschikken. FileFirst zorgt ervoor dat uw lokale bestanden gemakkelijk online beschikbaar worden. Belangrijke documenten dienen goed beveiligd te worden, documenten kunnen per stuk worden afgeschermd en beveiligd. Snelle inzage van documenten door het automatische aanmaken van een ‘alleen lezen’ preview. In de praktijk komt het regelmatig voor dat dossiers, bestanden en informatie op verschillende plaatsen zijn opgeslagen. De beschikbaarheid van belangrijke bestanden is afhankelijk van emails, lokale computers en file-servers. FileFirst is een beveiligde software module die binnen een webapplicatie bestanden en andere informatiestromen in een vooraf bepaald stramien digitaal kan wegschrijven en opslaan. FileFirst biedt op een eenvoudige en veilige wijze interactie mogelijkheden tussen documenten, medewerkers en externe partijen zoals klanten en adviseurs. 

Recent opgeleverd

Error in Data:

In ontwikkeling

Error in Data: