Cloud computing

TF_Logo-500x150banner

Cloud computing heeft de toekomst?

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.

Het levert voor de eindgebruiker meerdere voordelen:
 

  • Geen software licenties
  • Geen investering in hardware
  • Geen administrator nodig voor het onderhoud
  • Altijd de laatste software versies beschikbaar
  • Vaak meerdere servers geclusterd dus een betere up time garantie.
     

TryFirst levert haar software standaard af in een cloud omgeving, tenzij de klant dit anders wenst in te richten, om de investering zo laag mogelijk te houden en geleverde diensten en producten als een onderhoudsvriendelijk totaal aan te kunnen bieden.

"De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een begrip wat simpelweg alle online diensten aanduidt." http://nl.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 

 

Recent opgeleverd

Error in Data:

In ontwikkeling

Error in Data: